Monday, February 20, 2012

Getting more crew

Pilot - Lt. Khudu Urdar, full blooded Vilani, should be fun
Master Gunner and Pack Lord Ghaekelig
Gunner Ghaekelevg
Gunner Ghaekavlig
Gunner Lagoullkellang
Gunner Frekavlangg
Gunner Zaenvuzdzor
Gunner Tsueerrnun
Gunner Saenknaeaegh
Gunner Ogzkoerrgh
Gunner Khueghaeksvurr


Vargr Pack and Gun Crew. Should be extra super Fun.

Still waiting on the rest

No comments:

Post a Comment